Preklady

Prekladáme v štyroch medzinárodných jazykoch – anglickom, nemeckom, ruskom a francúzskom. Sme tím skúsených prekladateľov, ktorí spolupracujú s úspešnými slovenskými i zahraničnými firmami.

V prípade, že odmena nebola dohodnutá inak, cena prekladu je nasledovná:

Z cudzieho jazyka do slovenčiny

9.60 € / normostrana

Zo slovenčiny do cudzieho jazyka

10,60 € / normostrana

Poznámka: 1 NS (normostrana) = 30 riadkov so 60 údermi na riadok, vrátane medzier – celkom 1800 znakov na stranu.
Minimálne účtované množstvo je 1/2 NS.