Kurzy pre firmy

Pri realizácii našich kurzov dbáme predovšetkým na flexibilitu. Pripravujeme ich s vedomím, že požiadavky našich klientov sú často veľmi špecifické.

Čo ponúkame?

  • kvalifikovaných lektorov, ktorí vedia vytvoriť optimálne prostredie pre výučbu vo vašej firme
  • profesionálne zameranie a významové okruhy prispôsobené požiadavkám klientov
  • bezplatný audit pre vás a vašich zamestnancov, súčasťou ktorého je:
  • zaradenie do úrovní podľa jazykových znalostí zamestnancov
  • vypracovanie jazykového plánu podľa nárokov na vybrané pozície
  • pravidelné hodnotenie pokroku každého klienta

Okrem všeobecnej angličtiny ponúkame kurz Business English v úrovniach od mierne pokročilých až po veľmi pokročilých. Hodiny sú zamerané predovšetkým na komunikáciu, či už ústnu alebo písomnú. Pri výučbe používame kvalitné učebné materiály Business Objectives, In Company, Market Leader a iné.

Kontaktujte nás, na čísle:
0908 561 828

alebo e-mailom na:
info@inafocus.com