Kurzy

Uvedomujeme si, že Vaše potreby a ciele sú často veľmi individuálne. Sústreďujeme sa teda na to, aby sme vyhoveli nielen vhodnému zaradeniu do skupín podľa úrovne znalosti, ale aj požiadavkám náročnosti kurzov. Prispôsobujeme sa Vášmu tempu učenia, kombinujeme konverzáciu s počúvaním, čítaním a písaním. Snažíme sa naučiť Vás reagovať v bežných situáciách, byť schopnými vyjadriť svoj názor, prípadne prezentovať firemné aktivity.

Pracujeme s rôznorodými študijnými materiálmi – nielen s učebnicami (Straightforward, New Headway, Cutting Edge a inými), ale aj s rôznymi textami vhodnými na konverzáciu či reprodukciu textov.

Kurzy prebiehajú celoročne v kancelárskych priestoroch na ulici E. Belluša 8, pri Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera. Parkovať je možné priamo pred budovou.

Po dohode vyučujeme aj cez víkend.

Registrácia

Ak by ste mali záujem zapísať sa do našich kurzov,  môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle 0908 561 828 alebo e-mailom – info@inafocus.com.  Radi si s Vami tiež dohodneme osobné stretnutie, pri ktorom otestujeme Vaše znalosti a zaradíme Vás do vhodnej úrovne.

Kontaktujte nás, na čísle:
0908 561 828

alebo e-mailom na:
info@inafocus.com