Ceny

Kurzy pre skupiny 3 – 4 študentov:


4,50€ – 1 hodina

Kurzy pre firmy:

Ceny kurzov pre firmy Vám stanovíme na základe Vašich požiadaviek.

Deti a mládež:

 

4€ – 1 hodina v skupinke

Ako dlho budete navštevovať naše kurzy je potom iba Vaše rozhodnutie. V prípade, že sa nemôžete z vážnych dôvodov zúčastniť výučby, hodinu neplatíte.  Pokiaľ si budete želať intenzívnejší kurz, ponúkame Vám možnosť navštevovať kurzy dva alebo tri krát týždenne.

Angličtina One to one:

Cena individuálnej hodiny je

12€ – 45 minút


Kontaktujte nás, na čísle: 0908 561 828 alebo e-mailom na: info@inafocus.com.