Ceny

Kurzy pre skupiny 3 – 4 študentov:

5,50€ – 1 hodina

Za naše hodiny sa platí raz mesačne.

Ako dlho budete navštevovať  kurz  je potom iba Vaše rozhodnutie. V prípade, že sa nemôžete z vážnych dôvodov zúčastniť výučby, hodinu neplatíte.  

Kurzy pre firmy:

Ceny kurzov pre firmy Vám stanovíme na základe Vašich požiadaviek.

Deti a mládež:

 

4,50€ – 1 hodina v skupinke

Angličtina One to one:

Cena individuálnej hodiny je

12,90€ – 45 minút


Kontaktujte nás, na čísle: 0908 561 828 alebo e-mailom na: info@inafocus.com.