Angličtina ONE to ONE

Potrebujete sa naučiť jazyk čo najrýchlejšie? Vyhovuje Vám intenzívna výučba, pri ktorej sa lektor bude venovať iba Vám?

Potom Vám odporúčame individuálne hodiny angličtiny. Je to najefektívnejšie štúdium jazyka, pri ktorom lektor môže reagovať na Vaše tempo učenia, rozvíjať Vaše slabšie stránky a prispôsobiť sa Vašim požiadavkám a potrebám. Termíny a čas  je  pri individuálnych hodinách možné taktiež  prispôsobiť.

Kontaktujte nás, na čísle:
0908 561 828

alebo e-mailom na:
info@inafocus.com